Политика за поверителност

Политика за поверителност

Добре дошли в https://vselenata.com („Сайтът“). Разбираме, че поверителността онлайн е важна за потребителите на нашия сайт, особено при извършване на бизнес. Тази декларация урежда нашите политики за поверителност по отношение на онези потребители на сайта („Посетители“), които го посещават, без да осъществяват бизнес сделки, и Посетителите, които се регистрират, за да извършват бизнес сделки на сайта и да използват различните услуги, предлагани от
Вселената (наричани заедно „Услуги“ ) („Упълномощени клиенти“).

„Лична информация“

се отнася до всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентифициране, контакт или локализиране на лицето, за което се отнася тази информация, включително, но не само, име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес, финансови профили, социално осигуряване номер и информация за кредитна карта. Информацията, разкриваща самоличността, не включва информация, която се събира анонимно (т.е. без идентификация на отделния потребител) или демографска информация, която не е свързана с идентифицирано лице.

Каква лична информация се събира?

Можем да събираме основна информация за потребителския профил от всички наши Посетители. Ние събираме следната допълнителна информация от нашите оторизирани клиенти: име, имейл адрес,

Кои организации събират информацията?

В допълнение към нашето директно събиране на информация, нашите доставчици на услуги трети страни (като компании за кредитни карти, клирингови къщи и банки), които могат да предоставят такива услуги като кредит, застраховка и ескроу услуги, могат да събират тази информация от нашите Посетители и Оторизирани клиенти. Ние не контролираме как тези трети страни използват такава информация, но ги молим да разкрият как използват личната информация, предоставена им от Посетители и Оторизирани клиенти. Някои от тези трети страни може да са посредници, които действат единствено като връзки във веригата за разпространение и не съхраняват, задържат или използват предоставената им информация.

Как сайтът използва лична информация?

Ние използваме лична информация, за да персонализираме сайта, да правим подходящи предложения за услуги и да изпълняваме заявки за покупка и продажба на сайта. Можем да изпращаме имейли до посетителите и оторизираните клиенти за проучвания или възможности за покупка и продажба на сайта или информация, свързана с предмета на сайта. Може също така да използваме информация, позволяваща идентифициране на личността, за да се свържем с посетителите и оторизираните клиенти в отговор на конкретни запитвания или да предоставим искана информация.

С кого може да се споделя информацията?

Лична информация за Оторизирани клиенти може да бъде споделена с други Оторизирани клиенти, които желаят да оценят потенциални транзакции с други Оторизирани клиенти. Можем да споделяме обобщена информация за нашите Посетители, включително демографските данни на нашите Посетители и Оторизирани клиенти, с нашите свързани агенции и доставчици трети страни. Ние също така предлагаме възможността да се „откажете“ от получаване на информация или да се свържете с нас или от която и да е агенция, действаща от наше име.

Как се съхранява личната информация?

Информацията, разкриваща самоличността, събрана от Вселена, се съхранява сигурно и не е достъпна за трети страни или служители на Вселена, освен за използване, както е посочено по-горе.

Какви избори са на разположение на Посетителите по отношение на събирането, използването и разпространението на информацията?

Посетителите и Оторизираните клиенти могат да откажат да получават нежелана информация от или да се свързват с нас и/или нашите доставчици и свързани агенции, като отговорят на имейлите според инструкциите или като се свържат с нас на administrator@vselenata.com

Бисквитки

Бисквитката е низ от информация, която уебсайтът съхранява на компютъра на посетителя и която браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне.

Използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате бисквитки, може да не можете да използвате някои части от нашата услуга.

Използват ли се бисквитки на сайта?

Бисквитките се използват по различни причини. Ние използваме бисквитки, за да получим информация за предпочитанията на нашите Посетители и избраните от тях услуги. Ние също използваме бисквитки за целите на сигурността, за да защитим нашите оторизирани клиенти. Например, ако Оторизиран клиент е влязъл и сайтът не е използван повече от 10 минути, ние автоматично ще излезем от Оторизирания клиент. Посетителите, които не желаят да имат поставени бисквитки на компютрите си, трябва да настроят браузърите си да отказват бисквитките, преди да използват https://vselenata.com, с недостатъка, че определени функции на уебсайта може да не функционират правилно без помощта на бисквитки.

Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

Нашите доставчици на услуги използват бисквитки и тези бисквитки може да се съхраняват на вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт. Можете да намерите повече подробности за това кои бисквитки се използват в нашата страница с информация за бисквитките.

How does Вселената use login information?

Вселената използва информация за вход, включително, но не само, IP адреси, ISP и типове браузъри, версия на браузъра, посетени страници, дата и час на посещение, за да анализира тенденциите, да администрира Сайта, да проследява движението и употребата на потребителя и да събира широка демографска информация.

Кои партньори или доставчици на услуги имат достъп до лична информация от посетители и/или оторизирани клиенти на сайта?

Вселената е сключила и ще продължи да сключва партньорства и други партньорства с редица доставчици. Такива доставчици може да имат достъп до определена информация, позволяваща идентифициране на личността, поради необходимостта да знаят основата за оценка на Оторизирани клиенти за допустимост на услугата. Нашата политика за поверителност не обхваща тяхното събиране или използване на тази информация.

Как сайтът пази личната информация защитена?

Всички наши служители са запознати с нашата политика и практики за сигурност. Личната информация на нашите посетители и оторизирани клиенти е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители, на които е дадена парола, за да получат достъп до информацията. Редовно проверяваме нашите системи и процеси за сигурност. Чувствителната информация, като номера на кредитни карти или номера на социална осигуровка, е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет. Въпреки че предприемаме разумни от търговска гледна точка мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, манипулации и пробиви и ние не можем да гарантираме или гарантираме, че такива събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред Посетителите или Упълномощени клиенти за всякакви подобни събития.

Как Посетителите могат да коригират всякакви неточности в личната информация?

Посетителите и Оторизираните клиенти могат да се свържат с нас, за да актуализираме лична информация за тях или да коригираме неточности, като ни изпратят имейл на administrator@vselenata.com.

Може ли посетител да изтрие или деактивира лична информация, събрана от сайта?

Предоставяме на посетителите и упълномощените клиенти механизъм за изтриване/дезактивиране на лична информация от базата данни на сайта чрез контакт. Въпреки това, поради резервни копия и записи на изтривания, може да е невъзможно да се изтрие запис на посетител, без да се запази известна остатъчна информация. Физическо лице, което поиска да бъде деактивирана лична идентификационна информация, ще бъде функционално изтрита и ние няма да продаваме, прехвърляме или използваме лична идентификационна информация, свързана с това лице, по никакъв начин занапред.

Вашите права

Това са обобщени права, които имате съгласно закона за защита на данните

  • Право на достъп
  • Право на поправка
  • Право на изтриване
  • Право на ограничаване на обработката
  • Право на възражение срещу обработка
  • Право на преносимост на данните
  • Право на жалба до надзорен орган
  • Право на оттегляне на съгласието

Поверителност на децата

Нашата услуга не се отнася до „Деца“, към лица под 18-годишна възраст и не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години.

Ако сте родител или настойник и знаете, че вашето дете ни е предоставило лична информация, моля, свържете се незабавно с нас чрез предоставените данни за контакт. Ако разберем, че деца под 18 години са предоставили лична информация, незабавно ще изтрием информацията от нашите сървъри.

Спазване на законите

Разкриване на лична информация за спазване на закона. Ние ще разкрием информация, позволяваща идентифициране на личността, за да изпълним съдебна заповед или призовка или искане от правоприлагаща агенция за предоставяне на информация. Ние също така ще разкрием информация, позволяваща идентифициране на личността, когато е разумно необходимо, за да защитим безопасността на нашите Посетители и Оторизирани клиенти.

Какво се случва, ако политиката за поверителност се промени?

Ние ще уведомим нашите посетители и оторизирани клиенти за промени в нашата политика за поверителност, като публикуваме такива промени на сайта. Въпреки това, ако променяме нашата политика за поверителност по начин, който може да доведе до разкриване на лична информация, която посетител или упълномощен клиент преди това е поискал да не бъде разкривана, ние ще се свържем с такъв посетител или упълномощен клиент, за да позволим на такъв посетител или упълномощен клиент да предотврати такова разкриване.

Връзки

https://vselenata.com съдържа връзки към други уебсайтове. Моля, имайте предвид, че когато щракнете върху една от тези връзки, вие се премествате на друг уебсайт. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас на administrator@vselenata.com


Последна актуализация: 8 юни 2024 г